Det er samtidig etablert 2 universelt utformede parkeringsplasser reservert forflytningshemmede med parkeringstillatelse. Disse er etablert nærmest inngangsporten til kirkegården.

Parkeringsplassene i Kirkevegen skal etter hvert skiltes med maks parkeringstid 24 timer.