Veiledning for registrering og endring av kjøretøy knyttet til ansattparkering (kun for ansatte).

Midlertidig parkering

I enkelte tilfeller kan det være behov for midlertidig parkering for nyansatte og vikarer. Trykk her for å opprette midlertidig parkeringsbevis.

Feilmelding

Trykk her for å sende inn en feilmelding eller ønsker å kontakte oss.

På rådhuset kan du parkere her (åpne kart)