Ingen videre smitte ved Løvenstad skole (206.2020)

 

Søndag kveld 24.5.20 ble skolen orientert om at en elev ved skolen kunne ha koronavirus (Covid19). Det ble gjort testing, men svaret forelå ikke før mandag 25.5.20. Skolen hadde oversikt over hvem som har vært i kontakt med den aktuelle eleven. Elever og ansatte som kunne ha vært utsatt for smitte, ble søndag kveld informert om situasjonen, og som et forebyggende tiltak satt i karantene inntil situasjonen var avklart. Det gjaldt 27 elever og fire ansatte. Øvrige elever fikk beskjed om at de kan fortsette på skolen som vanlig. Det er ikke mistanke om annen smitte på skolen. Av personvernhensyn kan ikke skolen gi opplysninger om hvem eleven er.

Mandag morgen 25.5.20 ble skolen orientert om at eleven hadde testet positivt for koronavirus (Covid19). Dette innebærer at berørte elever og voksne skal være i karantene til og med lørdag 30.5.20 kl. 16. Foresatte til elever som er berørt, og ansatte som er berørt, har allerede blitt kontaktet og har fått nødvendig informasjon. Det legges opp til fjernundervisning for de berørte elevene mens de er i karantene.

Øvrige foresatte, elever og ansatte vil få ytterligere informasjon ved behov. Skolen har samarbeid med skoleeier og kommuneoverlegen i saken. Kommuneoverlegen vurderer at det er helt trygt for alle de andre elevene å gå på skolen. Skolen følger ellers gjeldende rutiner for forsterket renhold og smittevern i henhold til smittevernveilederen for skoler.

 

Informasjon om koronaviruset