Hukommelsesteamet og dagsenteret inviterer til pårørendeskole. Kurstilbudet er til deg som har et familiemedlem eller nær venn med demenssykdom. Du vil treffe andre pårørende som er i samme situasjon og fagpersoner med kompetanse på området.                                                                    

Det legges til rette for gruppesamtaler siste del av hver samling. Her kan man utveksle erfaringer knyttet til kurskveldens tema. Representanter fra hukommelsesteamet og dagsenteret vil også være til stede.

Hvor og når er kurset?

Kurset vil bli avholdt på Løvenstadtoppen i 5 etasje, brunt bygg i tilknytning til sykehjemmet, Løvenstadvegen 16. Parkering i p-huset eller på p-plassen utenfor huset. Obs! parkeringslapp kan fås av representant i tiden 17.50-18.00.

Datoer for kursene ser du nedenfor (på neste side).

På grunn av korona situasjonen tas det hensyn til smitteverntiltak som kan få innvirkning på antall deltakere. Påmelding er derfor nødvendig.

Det vil også være forbehold om endring dersom korona situasjonen endrer seg.

PÅMELDING:  hukommelsesteam@ralingen.kommune.no eller ring/sms på telefon 90711267(hukommelsesteam)

 

Tirsdag 12. Oktober kl 18.00-20.00

  • Velkommen til pårørendeskole og presentasjon av hukommelsesteam & dagsenter
  • «Hva er demenssykdom?» - v/Grim Otto Berg Hansen, sykehjemslege i Rælingen kommune.

 

Tirsdag 26. Oktober kl 18.00-20.00

«Vergemål og lovverk knyttet til demenssykdom» v/ Lisa Larsen, rådgiver/jurist hos fylkesmannen i Oslo og viken.

 

Tirsdag 9. November kl 18.00-20.00

«Fysisk aktivitet og velferdsteknologi» - v/ Tessa Godager Bremerthun/ fysioterapeut hos vurdering og mestringsteamet i Rælingen kommune.

 

Tirsdag 16. November kl 18.00-20.00

«Kommunikasjon og samhandling» v/ Thale Rønqvist, Nevropsykolog i aldring og helse.

 

Tirsdag 23. November kl 18.00- 20.00

«Ventesorg- en naturlig reaksjon» v/ Lene Emilie Bekkvik/ Kreftkoordinator- og annen alvorlig sykdom i Rælingen kommune. Har tidligere jobbet som kreftsykepleier i palliativt team på Ahus.

Last ned brosjyren Pårørendeskolen høsten 2021