Målet med strategien er at gapet mellom kommunens kompetanse og det faktiske behovet er identifisert, og at strategier for å dekke dette gapet er skissert slik at kommunen har tilstrekkelig antall ansatte med riktig kompetanse. 

 

Overordnet kompetansestragei for Rælingen kommune ble vedtatt i kommunestyret 17. februar 2016.