Det var nær fullsatt kultursal og mer enn dobbelt så mange fremmøtte sammenlignet med forrige folkemøte som var 20. oktober 2015.

Møtet ble innledet med en gjennomgang av fasene i arbeidet med kommunereformen i Rælingen kommune ved rådmann Eivind Glemmestad. Fasene har vært utfordringsbildet, utredninger, drøftingsfase og konklusjonsfase. - Vi er nå inne i  konklusjonsfasen, informerte Glemmestad. Kommunestyret skal vedta sin anbefaling til Fylkesmannen i Oslo og Akershus på sitt møte 15. juni.

Kommunestyret vedtok sitt retningsvalg 16. mars i år som skal være rådet til innbyggerne i forbindelse med folkeavstemingen 25. april. Rådet var ikke enstemming. Les protokoll og vedtak fra saken 16. mars 2016.  

Retningsvalg - kommunestyret 16. mars.jpg

Forhåndsstemmingen er allerede igang på servicetorget og varer frem til 22. april.

Les utredning om kommunereformen (32 sider) som var vedlegg til sak om retningsvalg for kommunestyret og som ble behandlet i kommunestyret 16. mars.

Ordfører Øivnd Sand gikk gjennom noen av punktene fra brosjyren som er sendt til alle husstander i mars, og ga oss noen refleksjoner og oppdateringer rundt disse. Han håper på høy deltakelse på folkeavstemningen som vil være rådgivende for kommunestyrets vedtak og kommunens videre arbeid.

Formannskapet og politikere fra kommunestyret var godt representert på første rad på folkemøtet i kultursalen. Det var engasjement, synspunkter og spørsmål fra salen, og ordføreren og noen av politikerne som er både for og imot fikk fremme sine synspunkter flere ganger.

Bruk stemmeretten din 25. april! Valglokalene er åpne kl. 09.00 - 20.00!

Les og bla i vår brosjyre (8 sider) Kontakt oss om du lurer på noe .

 

Følg oss på Facebook og følg med under Kommunereformen på nettsidene.

Les mer, følg med og se tidligere artikler, utredninger og mer på våre nettsider under Kommunereformen (bla til "neste" nederst på siden og du kan følge saker om kommunereformen!).

Rælingen kommune på Facebook

Mer om brosjyren og viktig informasjon om kommunesammenslåingen sendt alle husstander