Kjerneoppgaver

Organisasjonsenheten består av HR-avdelingen, arkivavdelingen og kommunikasjonsavdelingen.

HR-avdelingen arbeider med overordnede personal- og arbeidsgiverpolitiske spørsmål, og er rådgiver og veileder for ledere i alle saker på HR-området. Avdelingen har også systemansvar for kommunens HMS- og kvalitetssystemer, og administrerer frikjøpte tillitsvalgte og lærlinger.

Arkivavdelingen har systemansvar for kommunens arkiv- og saksbehandlingssystem, driver informasjonsforvaltning og dokumentbehandling og drifter kommunens post- og kopieringstjeneste.

Kommunikasjonsavdelingen gir kommunikasjonsfaglig rådgivning og støtte til kommunens ledelse og øvrige enheter. Servicetorget driftes av avdelingen. Servicetorget er kommunens primære kontaktpunkt mot innbyggerne våre, bistår med utleie og enkel saksbehandling, og tar imot henvendelser til kommunen via telefon, e-post, chat eller ved personlig oppmøte. Servicetorget og arkivavdelingen støtter også rådmannskontoret ved gjennomføring av kommune- og stortingsvalg.

Leder Bjørn Ivar Rindal
Leder Bjørn Ivar Rindal