Ståle Grøtte er Rælingen kommunes ordfører og representerer Arbeiderpartiet.

Telefon/mobil: 952 23 978

E-post: ordforer@ralingen.kommune.no

 

Ordføreren leder Rælingen kommunestyre og Rælingen formannskap. Ordføreren er kommunens rettslige representant og underskriver på kommunens vegne, der myndigheten ikke er lagt til andre. Ordføreren har møte- og talerett i alle kommunale organer, men har stemmerett og forslagsrett bare i de organer han er valgt som medlem. Ordføreren kan treffe vedtak i enkeltsaker eller typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning, dersom kommunestyret gir slik myndighet.