Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Opptenning av ild utendørs

I perioden 15. april til 15. september er det et generelt forbud mot å gjøre opp ild i eller i nærheten av skogmark uten særskilt tillatelse. For annen type opptenning, som f.eks. flatbrenning er det spesifikke krav og regler.

Generelt

Ansvar: Utbyggingsservice

Beskrivelse

Kommunal forskrift om åpen brenning setter forbud mot åpen brenning. Med åpen brenning menes all brenning som skjer utendørs. Formålet med forskriften er å forhindre forurensning og helseproblemer som følger av åpen brenning. Virkeområde er for all åpen brenning innenfor kommunens grenser.

Åpen brenning er forbudt, med mindre annet følger av forskriftens § 5. Unntakene fra forbudet er først og fremst knyttet til matlaging og til oppvarming med ved. Bålbrenning av typen kaffe- og pølsebål i skog og annen utmark er tillat, såfremt det benyttes rent trevirke eller kull og det åpenbart ikke kan medføre brann (eksempelvis i nærheten av vann eller der det ligger snø på bakken).

Den som gjør opp ild er ansvarlig for ivareta brannsikkerheten jf. Forskrift om brannforebygging § 3 Generelle krav til aktsomhet.

I perioder hvor det er spesielt stor brannfare kan brann- og redningsetaten fatte lokal forskrift om totalforbud mot brenning, jf. forskrift om brannforebygging § 3.

Oversikt over helårs bålplasser i kommunen finner du her

 

Søknad om dispensasjon fra forbudet i § 4

Kommunens forurensningsmyndighet kan dispensere fra forbudet i § 4 etter skriftlig søknad som ikke gjelder sankthansbål. Søknaden sendes til postmottak@ralingen.kommune.no

Brann- og redningsvesenet kan dispensere fra forbudet når det gjelder sankthansbål. Søknad sendes til Nedre- Romerike brann- og redningsvesen post@nrbr.no.

Fylkesmannen må dispensere for verneområder før søknad sendes til kommunen.

 

Brenning av produksjonsavfall eller avfall
Dersom det søkes om dispensasjon for brenning av produksjonsavfall eller brenning av avfall, kreves det en utslippstillatelse etter forurensningsloven § 11. En utslippstillatelse for slik brenning skal sendes til Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Dersom det gis tillatelse sendes søknaden til kommunen.
 

Målgruppe


Kriterier/vilkår


Pris for tjenesten


Brosjyrer, dokumenter,
kart og lignende

Samarbeidspartnere


Nedre- romerikes brann og redningsvesen: 
Sykehusveien 10
1474 Nordbyhagen

 

Telefon sentralbord: 67 91 04 00

Lover

Regler om brannforebygging gjelder uavhengig av den kommunale forskriften, jf. brann- og eksplosjonsvernloven og forskrift om brannforebygging.

Forskrift om åpen brenning, Rælingen kommune, Akershus

Forskrift om brannforebygging

Brann- og eksplosjonsvernloven

Forurensningsloven

Forskrift om brannforebygging
Brann- og eksplosjonsvernloven

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten


Vedlegg


Saksbehandling


Saksbehandlingstid


Klagemulighet


Tjenesten oppdatert: 27.11.2020 15:45