Bilde: Kommunestyret som vises på bildet er samlet i kommunestyresalen. Slik var det ikke 27. april 2020. 

Klikk på lenkene (ordene) for å følge behandling av saker.  Filen er MP4 og må åpnes i et filmprogram.

Møtestart       
 
Presentasjon fra NRV / NRA IKS - hovedplaner         
Referatsaker og sak 20- Delegering etter helseberedskapsloven     
 Sak 21 og 22 - Delegering av myndighet etter midlertidig koronalovgivning samt smitteverlov og fullmakt - økonomiske konsekvenser av pandemi

Sak 23 - Forslag til kommunal planstrategi 2020-23
Sak 24 - Gjennomføring av byggeprosjekt - Ravinen familie og kultursenter         opptak del 1      opptak del 2       opptak del 3 - votering
Sak 25 - Reguleringsplan Brudalen (inkl. Fjerdingbydammen) ble utsatt til neste møte
Sak 26 - Regulering Nordby idrettsanlegg - økonomi og informasjon
Sak 27 - Nedre Romerike Avløpsselskap IKS - Hovedplan

Sak 28 - Nedre Romerike Vannverk IKS - Hovedplan

Behandling av øvrige saker på sakslisten ble utsatt til neste møte
Disse er 
sak 29 - Lovlighetskontroll
sak 30 - Oppnevning av kandidater til skjønnsmedlemmer
sak 31 - Tap av valgbarhet
sak 32 - Permisjon fra politiske verv
sak 33 - Endring av forskrift om godtgjøring 
FO - Interpellasjon fra KrF
FO - Interpellasjon fra SV