Det var 12 nye tilfeller av covid19 i Rælingen i uke 18.

Dette gir en 14. dagers insidens på 143/100.000. Det er tatt 637 tester (tilsvarer 3,4 % av innbyggertallet). Andelen positive er 1,8 %.

 

Når tallene er så små, vil naturlige variasjoner påvirke statistikken mye. Vi publiserer derfor ikke alder og smittekilder på hjemmesidene våre lenger.

Oppsummert ser vi at ca 70% ble smittet i hjemmet eller i sosiale sammenkomster forrige uke.

 

Konklusjon:

Fortsatt fallende smittenivå, selv om det sees en viss utflating. Samlet sett er kommunen på risikonivå 3.

 

Det viktigste hver og en av oss kan gjøre er:

 

-Hold deg hjemme og test deg dersom du får symptomer på covid-19

-Ha færrest mulig nærkontakter

-Vask eller sprit hendene ofte

 

Koronavirus - testing - smitte - vaksinering - regler - Rælingen kommune