Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Planoppstart av reguleringsplaner annonseres i avisen Romerikes Blad, og berørte parter (grunneiere, naboer, fagmyndigheter og interesseorganisasjoner) underrettes ved brev. Merknadsfrist er vanligvis 3-4 uker.

Skjermbilde

Varsel om oppstart av detaljreguleringsplan for Dammensvika

Formålet med detaljreguleringsplanen er å tilrettelegge for hovedsakelig ny boligbebyggelse i Dammensvika. Reguleringsplanarbeidet utføres av A38 arkitekter AS og Arcasa arkitekter AS på vegne av SPG Bakke Bolig Dammensvika AS og Dammensvika prosjekt AS. Frist for å komme med innspill til planarbeidet er 28. mars 2022.