Myrdammen

På Myrdammen foregår det arbeid med hytte og forskjønning av området rundt. Dette er et arbeid som i utgangspunktet vil pågå ut året. Hytta vil få strøm og tilhørende utedo. Hytta tilrettelegges for allmennheten og vi jobber sammen med friluftsrådet for å finne en best mulig plan for bruk av hytta.
Deler av veien opp til Myrdammen begynner å bli slitt og her må det gjøres oppgradering. Dette planlegges gjennomført en av de nærmeste ukene. Dette vil føre til at veien opp vil bli stengt på dagtid i noen dager, men det vil fortsatt være mulig å parkere ved Nordby skole eller på utfartsparkeringen på Nordby. Arbeidet vil bli skiltet.

Det ses også på muligheten for å få til en frisbeegolf-/discgolf-bane på Myrdammen. Dette er et samarbeid med den lokale frisbeeklubben i YRUIL og ønsket er å få dette igangsatt høsten 2017 eller våren 2018. Den planlagte banen vil ikke komme i konflikt med badeplassene og øvrig friluftsliv på Myrdammen.

 

Hektneråsen

Isflata/grusbanen på Hektneråsen skal forstørres. Grusbanen som ligger der i dag er liten og har toppmasse som gjør at den ikke egner seg perfekt til hverken vinteraktivitet eller sommeraktivitet. I løpet av høsten vil denne flata etter planen bli utvidet og oppgradert. Dette vil føre til anleggsaktivitet på banen, men vi håper at den kan stå ferdig til første kuldeperiode kommende vinter.

 

Fjellstadfeltet

Det vil i løpet av sommeren bli gjennomført vedlikehold av lekeplassen på Fjellstadfeltet. Dette vil føre til kortere perioder med anleggsarbeid.

 

Marikollen langrenn

Mesteparten av etterarbeidet fra leggingen av snøproduksjonsanlegget på langrennsarenaen i Marikollen er gjennomført, men det gjenstår noe arbeid der. Planen for sommeren/høsten er å få utvidet skibrua, samtidig som det er planlagt å opparbeide traséen til langrennsarenaen. Den planlagte traséen kan man se i forprosjekt/reguleringsplan (løypekart, 2,5 km).

Langrennsarenaen skal asfalteres slik at den kan brukes til rulleski, men dette vil ikke bli gjort før traséen har satt seg. Vi håper at langrennsarenaen er klar til bruk sommeren 2018. Resten av de planlagte langrennsløypene i Marikollen ligger litt lengre frem i tid.

Marikollen kunstgress

Lysanlegget på de eldste kunstgressbanene i Marikollen er i ustand. Anlegget må derfor oppgraderes, og det er planlagt utskiftning av lysarmaturene i løpet av sommeren 2017. De nye lysarmaturene vil ha LED-lys og anlegget blir et av de første anleggene i Norge som vil bruke et skybasert lysstyringssystem som gjør det enkelt å tilpasse belysningen på idrettsanlegget til trening og kamp. Anlegget er planlagt i samarbeid med Rælingen fotballklubb og Norges Fotballforbund.

 

Planer for Fjerdingby sentrum og Marikollen idrettsanlegg og områder omkring

 

Torva

På Torva pågår det tilrettelegging for å gjøre området med attraktivt. Deler av området er planert, noe som også vil bedre drenering og lette drifta av området. Torva er i en fase med flere små tilretteleggingstiltak som vil bli gjennomført etter hvert. Torva driftes i samarbeid mellom Rælingen kommune og Øvre Rælingen vel.

 

Torva oppgradering 2017

Friluftsområdet ved Torva oppgraderes

 

Sti til Bjønnåsen/Marikollenslottet

Da den opprinnelige stien fra Marikollen til Bjønnåsen er påvirket av anleggsarbeidet i området er det opprettet en ny sti til Bjønnåsen/Marikollenslottet i samarbeid med RØX (Østmarka på kryss og tvers, Rælingen) og DNT (Den norske turistforeningen). Den nye stien har utgangspunkt fra sørsiden av parkeringsplassen på Marikollen. RØX har bidratt med klopp, rydding, dreneringsarbeid og opparbeiding av sitteplasser. Stien vil i løpet av de nærmeste ukene bli skiltet og merket. Dette er det første delprosjektet i skiltprosjektet i Rælingen kommune. Skiltprosjektet vil pågå de nærmeste årene og har som mål å gjøre Østmarka mer oversiktlig og tilgjengelig i form av god informasjon, skilting og merking. Rælingen kommune er veldig glad for bidraget RØX gjør i dette arbeidet.

 

Aktuelt om friluftsområder