Det er et pågående utbrudd med covid-19 på Løvenstadtoppen 3.etg. Det første covid-19-tilfellet ble oppdaget 3. august, og så langt har en pasient og fem ansatte fått påvist covid-19. Pasienten med covid-19 døde på avdelingen i går. Denne informasjonen gis i samråd med pårørende. Av hensyn til personvernet vil det ikke bli gitt ytterligere opplysninger.

– På vegne av kommunen vil jeg uttrykke min medfølelse med de pårørende. Vi sender våre varmeste tanker til dem og andre etterlatte, sier ordfører Ståle Grøtte.

Kommuneoverlegen og avdelingsleder samarbeider tett om håndteringen av utbruddet. Det er satt inn strenge smitteverntiltak på avdelingen. Avdelingen er stengt for pårørendebesøk og for eksterne tjenesteytere. Det er innført munnbindbruk og øyebeskyttelse i situasjoner der avstandskrav ikke kan opprettholdes. Fullvaksinerte pasienter har ikke karantene, men sosial kontakt begrenses mest mulig.

Fullvaksinerte ansatte har ikke karantene og er på jobb som vanlig. Men det er lav terskel for å holde seg hjemme ved symptomer.

Alle pasienter og ansatte testes hver 3. dag inntil smitteutbruddet sikkert er over.