Til sammen har 7 elever og 1 ansatt på Marikollen ungdomsskole de siste ukene fått påvist covid19. Alle elevene er på 10. trinn.

Kommuneoverlegen og skolens ledelse har gjort smitteoppsporing. For å begrense videre smitte, er tre klasser satt i karantene. Hele 10.trinn har hjemmeundervisning.

Resten av skolen har undervisning på rødt smittevernnivå. Det tas også noe målrettet testing av elever og lærere som ikke er i karantene, for å følge mulige smitteveier.

 

Ønskes ytterligere informasjon kontakt Marikollen ungdomsskole