Det har som kjent den siste uken vært flere tilfeller med covid19 på Løvenstad skole. Siden forrige oppdatering har 3 elever og 1 ansatt testet positivt. Alle disse var allerede i karantene fra tidligere.

Totalt har 15 elever og 5 ansatte nå fått bekreftet covid19 på Løvenstad skole, og i alt 8 klasser er i karantene.

 Kommuneoverlegen og skolen følger situasjonen svært tett, og vurderer fortløpende behov for nye tiltak. Folkehelseinstituttet er også involvert og bidrar med rådgivning. Det er vurdert at skolen kan fortsette å ha undervisning på rødt smittevernnivå for alle elever som ikke er i karantene.

 For at vi skal få raskest mulig kontroll over utbruddet, er det viktig at alle følger de anbefalingene som gjelder:

- Elever i karantene må unngå all kontakt med personer utenfor egen husstand

- Elever som ikke er i karantene bør begrense sosial kontakt til egen husstand og/eller egen kohort fra skolen. Fritidsaktiviteter bør unngås inntil videre.