Vi har den siste uken hatt flere tilfeller med covid19 på Løvenstad skole. I dag har ytterligere 4 elever og 2 ansatte testet positivt. De fleste av disse var allerede i karantene, men en ny klasse har blitt berørt i dag, og er satt i karantene. Totalt har 12 elever og 4 ansatte nå fått bekreftet covid19, og i alt er nå 6 klasser i karantene.

Kommuneoverlegen og skolen følger situasjonen svært tett. Vi vurderer fortløpende behov for nye tiltak, og Folkehelseinstituttet er også involvert og bidrar med rådgivning. Hovedfokuset er å begrense videre smittespredning. Det gjøres også videre undersøkelser for å forstå bedre hvordan smittespredningen har skjedd på skolen.

Det er vurdert at skolen kan fortsette å ha undervisning på rødt nivå for alle elever som ikke er i karantene.

 

Ønsker du yttligere informasjon kan du ta kontakt med Løvenstad skole.