Vi har den siste uken hatt flere tilfeller med covid19 på Løvenstad skole. Totalt har 8 elever og 2 ansatte fått bekreftet covid19. De siste covid19-tilfellene var allerede i karantene, så ingen nye klasser har blitt satt i karantene i dag. Det har vært mer smitte enn det en vanligvis ser på skoler. Vi følger situasjonen tett, og har sendt prøver til videre analyser, for å se om det kan være et virus med økt smittsomhet.

Med den uavklarte smittesituasjonen som er ved Løvenstad skole, er det besluttet å iverksette noen utvidede smitteverntiltak fram til fredag 12.2 kl.16

-Skolen fortsetter på rødt smittevernnivå

-Det anbefales at elevene ved Løvenstad skole ikke deltar på fritidsaktiviteter

-Det anbefales at elevene begrenser sosial kontakt til egen husstand og egen kohort

For mer informasjon kontakt Løvenstad skole