Vi har den siste uken hatt flere tilfeller med covid19 på Løvenstad skole. Totalt er 3 elever og 1 ansatt bekreftet syke. Følgende klasser er berørt 2a, 4b, 5a, 5b og 7a. Det er ikke mistanke om smitte ellers på skolen, men det er en uavklart situasjon. Kommuneoverlegen har derfor bestemt at skolen som et føre-var-tiltak skal gå på rødt smittevernnivå inntil videre.

For mer informasjon kontakt kontakt Løvenstad skole.