Løvenstad barnehage har en smittesituasjon på to avdelinger. Det første tilfellet ble påvist 20. mars, og nærkontakter ble satt i karantene. På den ene avdelingen er det foreløpig ikke sett videre smitte. Siste test av barn og ansatte i karanteneperioden tas i dag, så det kan ikke endelig konkluderes før disse svarene foreligger.

På den andre avdelingen har til sammen10 barn og 3 ansatte fått påvist covid19. Alle disse var allerede i karantene, så det påvirker ikke karantenelengde for nærkontaktene.

Vi vet ikke når smitten først oppstod på avdelingen, så derfor gjøres det utvidet testing for å kartlegge situasjonen. Nå testes også barn og ansatte fra avdelingen, som ikke har vært i barnehagen i den antatte smitteførende perioden.

Det er gode rutiner for å hindre smitte mellom kohorter/avdelinger i Løvenstad barnehage. De andre avdelingene i barnehagen er derfor ikke berørt av smittesituasjonen og kan ha vanlig barnehagehverdag.

Foresatte vil bli holdt løpende orientert om saken.

For ytterligere informasjon kan du ta kontakt med Løvenstad barnehage