Løvlia barnehage har et smitteutbrudd. Så langt har 2 ansatte og 6 barn fått påvist covid19. Alle disse har tilknytning til samme avdeling.

Ansatte og barn som har vært utsatt for smitte, er i karantene og testes. De dette gjelder, har fått egen informasjon.

Det gjøres også en utvidet testing av barn og ansatte som ikke direkte har vært utsatt for smitte, men for at vi skal oppdage evt skjult smitte. Dette vil gi oss oversikt over smittesituasjonen, slik at vi kan sette inn riktige tiltak, og at barnehagen kan starte opp igjen som vanlig etter påske.

Ønskes ytterligere informasjon, kontakt Løvlia barnehage.