Det er nå totalt 4 elever på 10 trinn som har påvist covid19. Flere elever og ansatte er fortsatt i karantene. I løpet av dagen vil man få gjennomført rutinemessig testing av alle. Det er viktig at alle fortsetter med karanteneperioden, selv om de får negativt testresultat.

Det er ikke mistanke om annen smitte ved skolen. Det er sannsynlig at tiltakene (karantene) som er innført, vil slå ned utbruddet. Men det er uansett høyt smittepress i kommunen. Nye tilfeller kan oppstå. Vi benytter derfor anledningen til å minne om de viktigste smittevernanbefalingene:

- Holde seg hjemme og test ved uavklart sykdom

- Vær nøye med håndhygiene

- Hold minimum 1 meters avstand til andre enn egen husstand og de nærmeste vennene

- Begrens antall personer du har nær kontakt med på fritiden

Hvis man får symptomer forenlig med covid19 (feber, forkjølelse, sår hals etc.) skal det testes. Ring kommunens test-telefon 404 33 055, eller aller helst send en sms med «test» til samme telefonnummer, så ringer vi dere opp.