Smitteverntiltak nasjonalt og lokalt per 22.01.2021 (klikk på lenken for oppdatert informasjon)

Nye nasjonale og lokale smitteverntiltak per mandag 18. januar 2021 (klikk på lenken for kriseledelsens vedtak)

 

Kriseledelsen i Rælingen kommune vedtok mandag 4. januar 2021 å:

 • Innføre «rødt nivå» på ungdomsskolene (se detaljert informasjon: Her)  Nivået endres til "gult nivå" fra og med onsdag 21. januar 2021. 
 • Opprettholde «gult nivå» på barneskoler og i barnehager (se detaljert informasjon: Her)
 • Stenge svømmehaller
 • Stenge alle innendørs idretts- og fritidsaktiviteter for alle aldersgrupper. Unntatt fra aktivitetsforbudet er toppidrettsutøvere som omfattes av de særskilte unntaksbestemmelsene for toppidretten.
 • Tillate utendørs aktivitet der det er mulig å holde 1m avstand, for alle aldersgrupper.
 • Tillate 1-til-1 undervisning i kulturskolen, men gruppeundervisning kan kun gjennomføres digitalt.
 • Stenge alle sine lokaler for utleie, med virkning fra 4. januar 2021 kl. 16.00. Herunder alle lokaler som disponeres eksklusivt av én leietaker/forening, samt privat leie av grendehus. Vi oppfordrer alle andre utleiere i kommunen til å gjøre det samme.

Disse lokale bestemmelsene kommer i tillegg til gjeldende lokal forskrift og de regler og anbefalinger som regjeringen vedtok i går, 3. januar.

 

Gjeldende lokal forskrift for Rælingen finner du: Her (Lovdata.no)

Les mer:

Regler som gjelder for hele landet fra 18. januar 2021 (lregjeringen no)  (oppdatert 18.01.2021)

 

Oppsummering av de nye nasjonale rådene (regjeringen.no)

Oppdaterte versjoner av alle veiledere som er utformet nasjonalt (for arrangementer, skoler, ulike fritidsaktiviteter etc) (regjeringen.no)

Regler som gjelder for hele landet fra 18. januar 2021 (lregjeringen no

 

Regler som gjelder for hele landet (fra 4.01.2021): 

Private sammenkomster og arrangement

 • Maksimalt fem personer på private sammenkomster utenfor eget hjem, som for eksempel en bursdag i leid lokale. Hvis man er flere enn fem i samme husstand, kan selvfølgelig alle i husstanden møtes. (Nytt)
 • Maksimalt ti personer på innendørs idrettsarrangement, kulturarrangement, seminarer, livssynssamlinger, seremonier mv., likevel 200 personer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter. I begravelser kan det være opp mot 50 personer, selv om setene ikke er fastmontert. (Nytt)
 • De fleste av disse arrangementene vil uansett ikke være i tråd med nasjonale anbefalinger og bør derfor utsettes eller avlyses.

Uteliv og serveringssteder

 • Det innføres nasjonalt forbud mot skjenking av alkohol på serveringssteder og arrangementer. (Nytt)

Kirkevandring

 • De særlige reglene for kirkevandringer oppheves straks, i stedet for fra 15. januar. (Nytt)

Nye tiltak i kommuner og regioner med mye smitte

Regjeringen legger til flere tiltak som kommuner og regioner med stort smittetrykk bør vurdere å innføre. Rælingen kommune har allerede gjeldende forskrift om

 • påbud om bruk av munnbind på offentlig sted der det ikke er mulig å holde avstand på minimum en meter og
 • påbud om hjemmekontor i den utstrekning dette er mulig.

 

Anbefalinger for alle i hele landet

Sosial kontakt

 • Unngå å ha gjester i hjemmet. Vent 14 dager med private besøk. Unntak for nødvendige hjemmetjenester og besøk hos personer som er i livets siste fase. Aleneboende kan ha besøk eller gå på besøk med en til to faste venner eller til en fast husstand. Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort. (Nytt)
 • Alle organiserte fritidsaktiviteter, idrettsaktiviteter, kulturarrangementer og livssynssamlinger innendørs, anbefales utsatt til etter 18. januar. Dette gjelder også alle aktiviteter innendørs som samler barn og unge på tvers av klasser/ kohorter (Nytt)

Reiser

 • Unngå alle unødvendige reiser i inn- og utland. Hytteopphold med personer fra samme husstand frarådes fortsatt ikke, innenfor de lokale og nasjonale rådene og reglene som gjelder.

Skoler og utdanning

 • All undervisning og alle planlagte arrangementer ved universiteter, høgskoler og fagskoler blir digitale frem til 18. januar. (Nytt)
 • Alle landets videregående skoler og ungdomsskoler går over til rødt nivå. (Nytt)
 • Det gis ikke nasjonale føringer for nedstengning av folkehøgskolene eller bibelskolene. Folkehøgskolene følger anbefalinger og retningslinjer fra lokale helsemyndigheter.

Arbeidsplasser

 • Hjemmekontor for alle som har mulighet til dette. (Nytt)

Butikker

 • Alle kjøpesentre og butikker bør innføre antallsbegrensninger slik at det er mulig å holde avstand samt ha adgangskontroll. Regjeringen vil i løpet av de nærmeste dagene vurdere om det skal forskriftsfestes antallbegrensninger og adgangskontroll. (Nytt)

Idrett

 • Utendørs aktiviteter kan gjennomføres dersom det er mulig å holde god avstand.
 • Toppidretten og kulturutøvere som har et særskilt unntak med egen regulering, omfattes ikke.

Se for øvrig https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/innforer-flere-nasjonale-smitteverntiltak/id2826466/

Mer om: Koronavirus og vaksinering (samleartikkel på kommunens hjemmesider). 

Digitalt registreringssystem for reisende www.entrynorway.no (8.01.2021)

Se også film (klikk på lenken)