Nedre Romerike legevakt skal bygge om sine lokaler og utvide arealet for bedre å kunne ivareta legevaktens brukere og samarbeidspartnere. Dette vil øke kapasiteten både ved oppmøte og via telefon.

Legevakten vil ha redusert kapasitet spesielt på dagtid, i byggeperioden. Selve byggeperioden starter opp mandag 5. august og vil vare til og med 18. oktober, dvs uke 32-42.

I perioden for ombygging henstiller vi publikum om i størst mulig grad benytte sin fastlege.