Ravinen
Ravinen blir en aktiv møteplass og arena for alle Rælingen kommunes innbyggere.
 
Torget
Torget blir 2000 m2, får betongheller, 220 sitteplasser og vil være ferdig i 2023. Mer om torget finner du her.
 
Næring og boliger 
På andre siden av torget kommer det et privat bygg med lokaler for næring i første etasje. Her kommer REMA-butikk og annen næring i Rælingen. 
Det bygges også leiligheter i dette bygget, og det bygges boliger på andre siden av Øvre Rælingsveg. 
 
Befolkningsvekst
Utbyggingstakten i Rælingen kommune forventes å øke vesentlig fra 2022, spesielt på Fjerdingby. Vi planlegger å etablere til sammen om lag 2 600 nye boliger i kommunen i kommende 10-årsperiode, og omtrent en fjerdedel av disse vil komme på Fjerdingby, altså nesten 700 nye boliger. Om lag halvparten av disse er knyttet til Fjerdingby sentrum, med flere avsatte områder til boligformål rundt rådhuset og Marikollen idrettsanlegg. I dette området forventes i all hovedsak blokkbebyggelse. I tillegg planlegges et stort boligfelt litt sør for sentrumsområdet, Hansefellåsen, med varierte boligtyper i samme periode. Ved utgangen av 2020 bor det ca. 3 700 innbyggere på Fjerdingby. Med planlagt utbyggingstakt forventes innbyggertallet å øke til ca. 4 500 i 2030.  Samlet innbyggerantall i Rælingen er 18 969 (3. kvartal 2021). Antall innbyggere i 2030 forventes å være ca. 22 900.
 
Ny Fjerdingby skole fra 2023
På andre siden av Øvre Rælingsvei, ovenfor Ravinen og Marikollen ungdomsskole er Rælingen rådhus og Rælingen videregående skole, og bak rådhuset kommer den nye skolen som åpner i januar 2023. Her blir plass til 770 elever, og flerbrukshall, solcelleanlegg og uteklasserom på taket er noen av kvalitetene.  
 
Fjerdingby - kartdiagram - tiltak i sentrum
Kartdiagram som viser tiltakene i Fjerdingby sentrum