Avdeling for byggeprosjekter

Vi er 5 ansatte og 1 innleid prosjektleder på heltid. I tillegg leies det inn andre prosjektledere og byggeledere på deltid. Vi har strenge krav til faglig kompetanse innen prosjektstyring slik at kommunen sikres god kvalitet på gjennomføring av sine byggeprosjekter. Respekt, ansvarlighet, og redelighet som er kommunens kjerneverdier skal også gjenspeiles i måten vi driver prosjekter på.

 

For leverandører og samarbeidspartnere