Myrdammenhytta er en kommunal utleiehytte med kapasitet til 32 personer. Det er dekketøy og utstyr for å kunne holde et lite selskap. Ønsker du å leie hytta kan du kontakte servicetorget på telefon 63 83 50 00.

Leiepris er 800,- for et halvt døgn (0700-1500 / 1500-2400). Hytta leies ut kostnadsfritt internt i kommunen og til lokale lag og foreninger mandag-torsdag.

Arrangementer med allmennyttige formål kan leie kostnadsfritt alle dager.

Søker må være minimum 25 år, og avtale om utleie begrenses til 1 ½ år fram i tid.

Velkommen til åpning.

Myrdammenhytta - salenMyrdammenhytta kjøkken