Hensikten med utbyggingsavtalen er å fremforhandle avtale om gjennomføring av utbyggingen av Hektneråsen nord med utbygger. Avtalen skal i hovedsak avklare forhold om teknisk infrastruktur.

Merknader til forslaget til utbyggingsavtale kan sendes til postmottak@ralingen.kommune.no, eller til Rælingen kommune, postboks 100, 2025 Fjerdingby, innen 11. januar 2019.

Merknaden merkes med saksnummer 2018/42.

Forslag til utbyggingsavtale og saksdokumenter er også tilgjengelig på Rælingen rådhus.

 

Samlet saksframstilling med protokoll fra vedtaket

 

Vedlegg til saken:

Forslag til Utbyggingsavtale for Hektneråsen nord, datert 13.11.2018

Forslag til bestemmelser til reguleringsplan for Hektneåsern nord, datert 07.06.2018

Innspill til utbyggingsavtale fra Trosvik, mottatt 20.01.2016

Innspill til utbyggingsavtale fra Midtre Rælingen Vel, mottatt 19.01.2016