I tråd med ny forskrift for smitteverntiltak i Rælingen, som vil bli gjort gjeldende fra neste uke, stenges offentlig bad midlertidig. Foreløpig gjelder stengingen i tre uker, men kan bli forlenget på kort varsel dersom smittesituasjonen i kommunen tilsier det.