Kort om når, hvor, hvordan og hvorfor 

Selve øvelsen foregår i perioden 25. oktober – 7. november, men det vil være styrker og transporter i landet fra august til desember.

Som vertsland skal Norge legge til rette for blant annet at allierte styrker kommer seg trygt til og fra øvingsområder og at mannskaper og materiell blir ivaretatt, slik at øvelsen gir godt utbytte. Forsvaret er avhengig av støtte fra sivile aktører, både private og offentlige, for å fylle denne rollen. Norges kapasitet og evne til å ta imot allierte forsterkninger er svært viktig for et troverdig og effektivt forsvar av Norge.
 

Aktivitetskalender i Oslo og Akershus

Aktivitetskalenderen tar for seg aktiviteten i fylket, måned for måned. I kalenderen finner du informasjon om når det er lite, moderat eller høy militæraktivitet i fylket. I tillegg vil du finner informasjon om hvilke veiakser og områder som blir berørt av øvelsen.

Følg denne linken for mer informasjon: https://forsvaret.no/fakta/aktivitet/ovelser/trident-juncture/befolkning