Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Kollasj brukermedvirkning

Ønsker innspill til ny kommunedelplan idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2022 - 2033: Mangfold i aktiviteter

Innspillsperioden gjennom skjemaet er avsluttet 19.09.21.

Rælingen kommunen reviderer kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv. Planprogrammet ble fastsatt i kommunestyret 16.06.2021. Du kan se planprogrammet her! Formålet med kommunedelplanen er å legge grunnlaget for en helhetlig og hensiktsmessig utvikling innenfor idrett, fysisk aktvitet og friluftsliv i neste planperiode. 

Vi ønsker å høre dine innspill slik at vi kan utarbeide gode tiltak for de kommende årene. Planen omfatter et bredt spekter av temaer og tiltakene som jobbes frem kan rette seg mot både nye anlegg, videreutvikling/rehabilitering av eksisterende anlegg og områder, samt drift og organisering.

Du vil ikke motta tilbakemelding på innsendt skjema, men alle innspill vil bli vurdert under arbeidet med kommunedelplanen. 

 

Publisert | Oppdatert 20. september 2021