Mat og kortreiste produkter

I tillegg til overnattingstilbud og hvordan man skal få til et godt kvalitetsarbeid knyttet til disse, er mat et viktig fokus. –Vi har fått prosjektmidler fra Fylkesmannen i Akershus, og de ønsker at vi retter oppmerksomheten mot lokal mat og andre kortreiste produkter i nærmiljøet, forteller Knut Samseth. Disse satsningene henger tett sammen, og det som er kortreiset av både mat og andre produkter er med på å gjøre overnattings-tilbudene enda mer interessante.

 

Bøndene kan få økonomiske bidrag fra flere støttespillere, som fylkeskommunen og Innovasjon Norge, som gjør det mulig å satse.

Både tidligere prosjektdeltakere og nye kan ta kontakt med Regionkontor landbruk og melde sin interesse. De som gjør det, blir invitert til to nettverksmøter med interessante tema i løpet av høsten, og får dessuten tilbud om å bli med på en studietur (dagstur).

 

Leder for B&B på gård-prosjektet høsten 2016 vil være Margrethe Henden Aaraas. De som vil delta på en eller flere samlinger og ønsker informasjon når prosjektet går i gang etter ferien, kan melde sin interesse til Regionkontor landbruk eller sende en e-post dit (post@regionkontorlandbruk.no). Alle henvendelser blir videresendt, og informasjon blir sendt ut til alle interesserte siste uken i august.

Her kan du lese mer om Bed Breakfast-bønder.