Rælingen kommune legger vekt på at alle ansatte i kommunen utfører sitt arbeid i tråd med etiske verdier og de lover og regler som gjelder i samfunnet. Dersom det forekommer brudd ønsker vi å få kunnskap om dette slik at vi kan rette opp det som er kritikkverdig. Du avgjør selv om du vil varsle anonymt eller ikke.

Les mer: Tjenestebeskrivelsen Varsling