Hva blir nytt fra 6. juni 2016?

«Min helse» på helsenorge.no vil inneholde bedre informasjon om fastlege og fastlegeordningen. Du skal kunne finne oversikten over alle landets fastleger og også foreta bytte av fastlege.