Følg med på varsler om skogbrannfare

Fra torsdag 12. mai varsles at  skogbrannfaren er meget høy i flere områder i Akershus.

Oppdatert informasjon om skogbrannfaren finnes på yr.no.

 

Bålforbud

I perioden 15. april til 15. september er det generelt bålforbud. Merk at unntak finnes, og at brannvesenet kan gi dispensasjon., for eksempel til SanktHans.

Lenker til skjemaer hos Nedre Romerike brann og redningstjeneste IKS  . (nrbr.no). Brannvesenet lokalt kan også legge ned totalforbud dersom skogbrannfaren er høy.

 

Regler om bålbrenning

Til sist en link med god informasjon om reglene om bålbrenning. (sikkerhverdag.no)

 

Friluftsliv i Rælingen