På denne fakturaen vil du se at det er en vesentlig økning enn ordinær prisstigning. 70% av økningen skyldes økte kostnader knyttet til kommunens kjøp av vann, avløp og renovasjonstjenester fra de interkommunele selskapene NRV, NRA IKS og ROAF. Resterende økning skyldes kommunens egne investeringer innenfor vann og avløp.

 

Se her for priser på kommunale avgifter/eiendomsgebyrer

 

Vi gjør oppmerksom på at fakturaen ikke bli sendt pr.  post, men blir oversendt til Altinn eller Digipost. For de som har opprettet digipost må fakturaen hentes ut fra den digitale postkassen. Fra Altinn vil fakturaen bli sendt ut i posten etter 3 - 4 dager, om du ikke har anledning til å åpne denne.