Hvis du bor i utsatte områder, anbefaler vi at du forbereder deg ved å sikre og flytte verdier fra utsatte områder, både utendørs og innendørs (kjelleren). Hold kummer og avløpsrør fri for søppel, kvist og løv. Du kan også kontakte ditt forsikringsselskap om hvilke forberedelser de anbefaler.

 

Kommunen kan kontaktes på vakttelefon 906 40 894.