Ungdomsrådet holdt sitt første møte den 18. november, og valgte Emma Bakken som leder, og Emilie Weng Breen som nestleder. Allerede på det første møtet fikk de se tegninger av det nye kultur- og familie-bygget Ravinen som skal bygges ved Marikollen. Ungdommene fattet raskt interesse for dette, og hadde mange spørsmål og meninger om bygget.

På møtet hadde de også besøk av ordfører Ståle Grøtte, og han orienterte om hva det vil si å være ordfører, hvordan kommunestyret er organisert, og han tok opp saker som han mener blir de største sakene å følge med på de to neste årene.

Rælingen har hatt ungdomsråd i 16 år, men nytt fra 2019, er at det nå er lovpålagt å ha ungdomsråd i alle kommuner. Rådets oppgave er å uttale seg i politiske saker som angår ungdommer, og å bidra til høyere engasjement blant de unge i Rælingen.