Tre hovedtema jobbes videre med før og i neste møte i bedriftsnettverket: 1) Hva skal til for at nettverket har nytte av å møte hverandre? 2) Hva er viktige saker for næringslivet  å formidle til kommunen?, og 3) Valg av styret til bedriftsnettverket.

 

Lurer du på hva som skjer ?

I artikkelen nedenfor kan du lese mer. Nederst i artikkelen finner du også presentasjonen til Steinar Kristensen fra Innvoasjon Gardermoen og referater både fra frokostmøtet og fra møte i interimstyret for bedriftsnettverk.

Frokostmøte for bedrifter hadde godt fremmøte

Aktuell informasjon:

Næringsliv

Skrevet 27. juni og oppdatert 13. september 2016.