Øivind Sand markerer åpning ny inngang Marikollen ungdomsskole

Ordfører Øivind Sand deltok i åpningen av nytt inngangsparti 7. november 2018.

 

Hovedinngang Marikollen ungdomsskole

Ny hovedinngang - på baksiden mot Marikollparken og Marikollen idrettspark

Nytt amfi Marikollen ungdomsskole

Nytt amfi i det nye inngangspartiet

 

 

Utsikt til Marikollparken

Utsikt mot Marikollparken fra Marikollen ungdomsskole

Skolens elever, ansatte, prosjektledelse, entreprenører og flere gjester var tilstede. Ordfører og rektor takket elever og ansatte for deres tålmodighet under prosjektperioden. Elevrådsleder markerte åpningen med å klippe snoren og det ble servert nystekte boller fra nytt kjøkken. Flere av talerne var innom hvilke muligheter og potensiale de nye arealene har for skolen, nærmiljø, kultur og lag/foreninger. Vi gratulerer og ønsker til lykke med videre bruk i praksis!

 

Marikollen ungdomsskole (Alle skoler i Rælingen kommune har egne hjemmesider).

Marikollen ungdomsskole nytt inngangsparti  (mer om prosjektet)

 

Det pågår utbygging og planer for nytt Fjerdingby sentrum og Marikollen idrettspark.

Relatert artikkel:

Vil du drive kafe i nye Fjerdingby sentrum? Frist 14.12.2018.