Det skjer mye, raskt, for tiden og det er en ukjent situasjon for oss alle. Myndighetene informerer så godt de kan og det samme gjør vi, men det er viktig at dere er klar over at det kan komme kontrabeskjeder. Vi prøver å svare så godt vi kan, sikre at vi i kommunen er omforente om hva vi svarer og at dette stemmer overens med det myndighetene sier. Samtidig er det slik at vi også må gjøre vurderinger løpende, så det er viktig at alle følger med på kommunens informasjonskanaler, på nettsider og Facebook.
 
Til foresatte med barn i skole og barnhage
Akkurat nå er det ikke så mange barn i skolene og barnehagene i Rælingen. Etterhvert som dagene nå går kan det bli krevende, spesielt for foreldre av barn med store hjelpebehov, å ha barna hjemme. Vi ber da om at foresatte tar kontakt med skolen eller barnehagen og forklarer situasjonen slik at vi kan legge til rette for å hjelpe.
 
Barn av foreldre med delt omsorg der den ene har samfunnskritisk yrke:
Her skal barnet ha mulighet til å komme på skolen eller i barnehagen den tiden forelder med samfunnskritisk yrke har barnet.
 
Kontakt med skoler og barnehager
Vi vil gjerne hjelpe dere, og bistå der det trengs. Det er hektiske dager. Vi anbefaler derfor at dere sender e-post hvor dere (uten å navngi personale, foreldre eller barn) skriver litt om hva det gjelder. Da er det lettere for oss å fordele henvendelsene, og vi blir mer effektive med å svare.
 
Trenger du noen å snakke med?
 
På kommunens hjemmesider under Informasjon om koronaviruset har vi opprettet et felt Trenger du noen å snakke med. Der finner du telefonnummer og nettsider med relevante hjelpelinjer. Har du tips til flere slike, får vi gjerne det. https://www.ralingen.kommune.no/viktig-informasjon-om-koronavirus.6280236-282834.html
 
Presisering om sosial distansering fra Fhi
 
I denne dugnaden endres råd og retningslinjer ofte.
Her er siste presiseringer fra Folkehelseinstituttet med råd om sosial distansering: https://www.fhi.no/nyheter/2020/fhi-presiserer-rad-om-sosial-distansering/
 
Rælingen kommune følger anbefalinger og råd fra helsemyndighetene for å redusere spredning av koronaviruset.
Husk: Du er en helt og du er ikke alene!