Uke 46:  Se vår presentasjon:  Nye uteområder på Sandbekken og Rud skoler - sammenstilling med bilder og illustrasjoner.ppsx

              Artikler: Nye uteområder er tatt i bruk Sandbekken ungdomsskole (16.11.2020)  

              Nye uteområder er tatt i bruk på Rud skole (16.11.2020). 

Se bilder fra status flere uker i arbeidet høsten 2020 (nederst)

Det er igangsatt tiltak på Rud skole og Sandbekken skole med nye aktivitetsområder utendørs. Begge skolene vil få produkter for varierte aktiviteter i skolenes uteområder. Det er lagt stor vekt på universelt utformet tilpasning og at produktene har høy kvalitet, lavt vedlikehold og lang levetid. 

På Rud skole blir det: husker, klatre- og lekeapparater , balanseline, karusell, zip-line, amfi .

Rud barneskole

På Sandbekken ungdomsskole blir det: treningsanlegg/park med trampoline,  sjakkbrett, sittegruppe, fotballbane og basketstativer.

Sandbekken ungdomsskole

De nye uteområdene ventes ferdig i løpet av uke 45 i 2020. 

Kontaktperson for prosjektet er Lin Zhou. Hun kan nås på  lin.zhou@ralingen.kommune.no.

Se bilder i artikkelen som viser status i prosjektet.