Rælingen kommune har de siste ukene hatt svært høyt smittetrykk. Vi hadde svært mange smittede forrige helg og starten av uken, med et gjennomsnitt på 25 smittede fire dager på rad. De siste fire dagene har vi et gjennomsnitt på 9 smittede. Det er fortsatt høye tall, men vi har oppbemannet smittesporingskapasiteten og har kapasitet til å håndtere situasjonen. 

 

Hvilke grupper smittes og hvor kommer smitten fra? (Statistikk fra smittetilfeller i uke 12 i Rælingen kommune). 

 

 

Det er allikevel nødvendig å få redusert antallet smittede for å unngå overbelastning på helseressurser og smittesporingskapasitet, i tillegg til de konsekvenser Covid-smitte får for den enkelte.  Kriseledelsen i Rælingen kommune har derfor 2. april 2021 besluttet en rekke tiltak:  

 
Økt kapasitet på smittesporing og testing-teststasjon i Sandbekkhallen søndag 4. april 
Påsken nærmer seg slutten, og vi ber alle som har eller har hatt symptomer på Covid19 i påsken om å teste seg snarest mulig. Test deg selv om du bare har hatt milde symptomerErfaringen har vist at smittepresset øker etter ferier, og det er viktig å hindre at smittetrykket fortsetter å øke 

Vi har god testkapasitet og øker kapasiteten ytterligere, blant annet med ekstra midlertidig teststasjon i Sandbekkhallen på søndag 4. april fra kl 11-13, forbeholdt innbyggere i Løvenstad/Blystadlia-området. Time bestilles på helsenorge.no. NB! Timer bestilt via helsenorge.no mellom kl 1100 og 1300 på søndag 4. april gjelder for teststasjonen i Sandbekkhallen. 

 

I tillegg er det vanlig drift på teststasjonen ved rådhuset. Time til testing bestilles på helsenorge.no. 

Alle fra 12 år og oppover skal ha på munnbind i kø og oppmøte til test, dette gjelder også foresatte til yngre barn som skal testes. 

 

Ha lav terskel for testing (informasjon sendt foresatte til barn og ungdom i alle skoler og barnehager)

 

 

Strengere rødt nivå i skoler og barnehager-stengte barnehager tirsdag 6. april 
Vi strammer inn smittevernreglene i skoler og barnehager med å innføre nytt og strengere rødt nivå umiddelbart. Det betyr mindre kohorter i barnehager og strengere smittevernregler som gjør at færre barn og voksne blir nærkontakter.  For å sikre trygg innføring av dette stenges barnehagene første dag etter påske. 

 

Digital undervisning i skolene 6. og 7. april 
Nytt rødt nivå i skoler betyr mindre kohorter og strengere smittevernregler i skolene som gjør at færre barn og voksne blir nærkontakter. For å sikre trygg innføring av dette gjennomføres digital undervisning de to første dagene etter påske. Det vil i tillegg bli noe økt bruk av fjernundervisning for de eldre aldersgruppene basert på de fysiske forholdene på den enkelte skole. 

 
Lav terskel for å stenge skoler og barnehager ved høy smitte 

Vi har tidligere stengt barnehager og skoler (avdelinger og trinn) basert på smittesituasjonen. Vi vil fortsatt ha en lav terskel for når vi midlertidig stenger barnehager og skoler (avdelinger og trinn) ved smitte. 

 

Det viktigste vi alle gjør nå er å følge de generelle smittevernreglene. 

 

Hold deg hjemme hvis du blir syk, og test deg selv ved milde symptomer! 

Ha få nærkontakter 

Hold avstand - vask/sprit hendene 

 

 

Informasjon om coronavirus, testing og tiltak (samleartikkel)