FRISKLIV VOKSNE TILBUD VÅREN 2020

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

 

Kl. 10-11 Lungegruppe:

Kun for brukere med lungediagnose (som f.eks. kols, astma)

Kl. 10: Nærtur samarbeid med DNT Oppmøte: Sandbekkstua

 

Kl. 10-11

Laveste nivå: Friskliv Styrke, bevegelighet og balansetrening

 

Kl. 12-13

Laveste nivå:

Friskliv styrke, bevegelighet og balansetrening

 

 

 

Kl. 12-13 Lunge gruppe:

Brukere med lungediagnose

Kl. 13.30-15

Høyeste nivå: Friskliv

Utholdenhet- og styrketrening ute og inne-

 

 

Kl.11: Nærtur- samarbeid med Røde kors (to lette nivå-lett og lettere)

Oppmøte: ved Sandbekken kunstgressbaner

Kl. 13.30-15

Høyeste nivå: Friskliv

Utholdenhet- og styrketrening ute og inne-

 

 

Kveld

 

Kveld

 

Carpet bowls kl 18(annenhver uke

Trivselssenteret

 

Carpet bowls kl 17.(annenhver uke)

Løvenstadtunet

Oppmøtested mandag, tirsdag og torsdagstreningene: Løvenstadtunet.

Hva er Carpet Bowls: et presisjonsspill med kuler på et teppe. Passer for alle.

Hva er Friskliv: Frisklivssentralen hjelper og støtter personer som ønsker å endre levevaner knyttet til fysisk aktivitet kosthold, søvn og røyke/snuseslutt gjennom individuelle samtaler og gruppebasert tilbud. Frisklivsperioden varer i 4 måneder, med mulighet til forlengelse. Den starter med en strukturert samtale med fysioterapeut, hvor vi ser på muligheter og mål for perioden.

Hvem kan delta: Alle over 18 år med bosteds adresse i Rælingen Kommune.

Hva koster det: Gratis

Hvilken gruppe: Det er vi på Frisklivssentralen som vurderer hvilken gruppe du starter på ut fra nivå. Nivå 1 er det letteste og nivå 2 er litt vanskeligere i forhold til aktivitetsnivå og hva man klarer. Deltakere på nivå 1 har typisk en del smerteproblematikk, eller er i dårlig form.

Hvordan ta kontakt: Ta kontakt med Frisklivssentralen i Rælingen,

Vi holder til på Løvenstadtunet i 1. etasje (gul bygning) adr.: Løvenstadvegen 16, 2006 Løvenstad

Tlf.nr: 48167656 eller e-post adr.: frisklivssentralen@ralingen.kommune.no

Sjekk ut facebooksiden vår: https://www.facebook.com/frisklivralingen/

 

Eksempler på deltakere: 

  • Er sykemeldt, uføretrygdet, jobber kveld/turnus eller er hjemmeværende.
  • Kan tenke seg å trene, men som ikke vil trene på treningssenter.
  • Vil trene i et sosialt fellesskap.
  • Er lite fysisk aktive på fritiden, eller har problem med å motivere seg.
  • Sliter med livsstilssykdommer som f.eks. høyt blodtrykk, kolesterol eller diabetes.

  • Har lett depresjon, angst.

  • Sliter med skade/smerte og trenger veiledning               

Sjekk ut facebooksiden vår: https://www.facebook.com/frisklivralingen/

Mer om Friskliv voksne i Rælingen