Det er økende smitte i regionen og det er ønskelig med samordnede tiltak da smitte ett sted, påvirker nabokommunene i samme bo- og arbeidsregion.

– Det er flere som smittes i Rælingen, men fortsatt få som er så syke at de må legges inn på sykehus. Med mange som pendler til jobb, skole og fritidsaktiviteter er det viktig med like tiltak for regionen, sier kommuneoverlege i Rælingen Magnus Jonsbu.

Dette er anbefalingene fra kommuneoverlegen

  • Hold deg hjemme om du er syk med nyoppståtte luftveissymptomer – og test deg. Se også Folkehelseinstituttets flytskjema for nyoppståtte luftveissymptomer
  • Vask hendene med såpe og vann når du kommer hjem, og bruk spritdispensere som er tilgjengelige i det offentlige rom.
  • Hold avstand til andre der det er mulig i det offentlige rom, gjerne minst en meter.
  • Vurder å bruke munnbind hvis det ikke er mulig å holde minst en meters avstand innendørs i det offentlige rom. Dette gjelder bl.a. i butikker og i offentlig transport.
  • Vurder om du bør redusere antallet nærkontakter.
  • Personer som ikke er vaksinert eller bare har fått en dose, anbefales å vaksinere seg. De som får tilbud om tredje dose bør takke ja til dette. Her finner du all informasjon om vaksinering i Rælingen.

Anbefalingene må brukes med skjønn. Det er fortsatt helt forsvarlig med en normal hverdag, uten store begrensninger i samfunnet. Det er ikke tenkt at fritidsaktiviteter, arrangementer, jobbrelaterte aktiviteter eller sosiale sammenkomster må endres. Men at hver enkelt innbygger tar et ansvar for å gjøre gode vurderinger, som til sammen vil føre til bedre smittevern og begrensning i smitten. Så unngår vi mer inngripende tiltak etter hvert.

 

Andre tiltak i Rælingen kommune

Veldig mange av de smittede er barn og unge, og all økningen i smitte er i gruppen 6 år til 15 år. For å begrense smitteøkningen i barnegruppen, har vi allerede forsterket dagens TISK (testing, isolasjon, smittesporing og karantene) noe:

  • Hustandsmedlemmer til smittede blir anbefalt å holde seg hjemme, og teste seg ut med test på teststasjonen etter 6 dager.
  • Andre nærkontakter på skole følges opp med to tester (ikke bare én).
  • Utbruddsklasser/trinn testes regelmessig (to ganger per uke) inntil alle har negative tester.

2021-09-30-flytskjema-nyoppstatte-luftveissymptomer.png