I kommunene Lørenskog, Rælingen og Enebakk har tjenesten om å tømme avfallsbeholdere blitt utført av Norsk Gjenvinning på oppdrag for ROAF. Det er vanlig i mange kommuner at en underleverandør utfører selve hentetjenesten. For ROAF har dette vært tilfelle kun i de tre nevnte kommunene. Fra 1. september 2021 tar ROAF oppdraget i egen regi og vil utføre hele hentetjenesten selv.

Les mer om dette her

Du kan sjekke om tømmedagen hos deg endres på denne lenken.

Vi anbefaler også at man laster ned appen hvor man kan få varsel om når papir og restavfall vil bli hentet.  Her får man også varsel om avvikende tømmedager i ferie og høytider.

Appen finner du her