Vedtak og utbyggingskonsept

Vedtak i kommnestyret 27.10.2021:

PS 21/78

Utbyggingskonsept for ny omsorgsbolig Fjerdingby Kommunestyrets behandling av sak 78/2021 i møte den 27.10.2021:

Behandling Innstilling fra formannskapet ble enstemmig vedtatt.

Vedtak 1 . Kommunedirektøren gis fullmakt til å kjøpe tomt med Gnr 98, Bnr 6 for kr 2 000 000,-

2 . Kommunedirektøren gis fullmakt til å igangsette planleggingsfasen for byggingen av 7 nye døgnbemannede omsorgsboliger og det bevilges kr 2 500 000 eks. mva for denne fasen.

3 . Bevilgningen innarbeides i handlingsprogram 2022-2025. 

 

Se mer: 

Saksutredning Utbyggingskonsept for ny omsorgsbolig Fjerdingby