Foreldrehverdag.no er utviklet av Barne,.-ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) og er nettsiden der du som forelder kan finne faglig kvalitetssikret informasjon om hvordan du kan forstå barnet ditt bedre. Målet er å gi foreldre inspirasjon, tro på egen omsorgsevne og bidra til å styrke samspillet i hverdagen. Nettstedet tar utgangspunkt i det anerkjente veiledningsprogrammet ICDP (International Child Development Program) og er utviklet i samarbeid med fagfolk.

Foreldrehverdag.no bygger på kunnskap om barns utvikling og viser hvordan foreldre kan støtte barnet i denne. Nettsiden inneholder artikler, filmer og enkle oppgaver. Oppgavene skaper refleksjon og kan hjelpe leseren å omsette kunnskapen til egen foreldrehverdag. Artiklene handler om alt fra grensesetting, ros og anerkjennelse til søskenkrangel, trass og ungdomstid.

Se også video som forteller mer om nettsiden: https://www.youtube.com/watch?v=p9omWgI5BNc