Miljøfyrtårn er en sertifiseringsordning som hjelper private og offentlige virksomheter til å drive miljøvennlig og samtidig lønnsomt.

 

ARKEL Romerike AS er en elektrikerbedrift, og ble etablert i 2002. ARKEL Romerike AS er partner i ARKEL Alliansen AS. ARKEL Romerike AS har fire avdelinger: service, prosjekt, veilys og opplæring. Virksomheten har 34 medarbeidere, hvorav 6 personer jobber på kontoret til daglig og de resterende er montører på ulike oppdrag.

 

ARKEL Romerike AS har som en del av sertifiseringen utarbeidet styrende overordnede miljømål for bedriften. Disse skal følges opp i en årlig miljørapport. De er den andre av partnerne i ARKEL Alliansen AS som miljøfyrtårnsertifiserer seg.

 

Ordfører Øivind Sand gratulerer og sier at han er glad og stolt over at ARKEL Romerike AS har valgt å miljøsertifisere seg. De har med dette tatt et viktig og fremtidsrettet valg som bidrar til en bærekraftig utvikling.

 

Rælingen kommune har for tiden to andre bedrifter som er sertifisert som Miljøfyrtårn. Dette er Strømberg Plast og K-S Kjøttengros AS.

 

Kommunen har akkurat utarbeidet ny kommunedelplan for klima og energi, som ble vedtatt av kommunestyret 26. august 2015. Å være Miljøfyrtårn betyr at man jobber systematisk og helhetlig med miljøtiltak i hverdagen for å minke en bedrifts belastning på miljø og er således et svært positivt bidrag i tråd med planens målsettinger. Kommunedelplan klima og energi finner du her.

 

Har du lyst til å lese mer om miljøfyrtårn klikk her.