Miljøfyrtårn er en sertifiseringsordning som hjelper private og offentlige virksomheter til å drive miljøvennlig og samtidig lønnsomt.

K‐S Kjøttengros AS ble etablert i august 2014. Virksomheten selger kjøtt og slakteriprodukter. K-S Kjøttengros AS har som mål å jobbe systematisk for å redusere egen miljøbelastning og å påvirke kunder, forretningsforbindelser og andre samarbeidspartnere i tilsvarende retning.

 - Det er svært hyggelig at K-S Kjøttengros AS har etablert seg i Rælingen og at de har valgt å miljøfyrtårnsertifisere seg, sier ordfører Øivind Sand.

K-S Kjøttengros AS har svært få negative miljøeffekter blant annet på grunn av svært lavt energiforbruk og bruk av kortreiste produkter som ikke mellomlagres.

 

Ny kommuneplan for klima og energi

Kommunen har akkurat utarbeidet ny kommunedelplan for klima og energi. Å være Miljøfyrtårn betyr at man jobber systematisk og helhetlig med miljøtiltak i hverdagen for å minke en bedrifts belastning på miljø og er således et svært positivt bidrag i tråd med planens målsettinger. Planen har ligget ute til høring i perioden april - juni og forventes vedtatt i august 2015.

 

To Miljøfyrtårnbedrifter i Rælingen

I tillegg til K-S Kjøttengros AS har Rælingen kommune for tiden en annen bedrift som er sertifisert som Miljøfyrtårn. Dette er Strømberg Plast.

 

Interessert i Miljøfyrtårnsertifisering?

Er din bedrift interessert i å Miljøfyrtårnsertifisere seg kan du lese mer om ordningen her eller kontakt oss gjerne.

Bildet viser: (fra venstre) Daglig leder Kjetil Skar i K-S Kjøttengros AS, plan- og miljørådgiver Mari Ann Vinje og ordfører Øvind Sand.